See English Version

  برنامه های کنفرانس

  دبیرخانه همایش با همکاری  حامیان، در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و نهادهای علمی پژوهشی ، دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی را در جهت ارائه آخرین یافته های پژوهشی در راستای محورهای همایش برگزار نماید.

   تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان این همایش بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری همایش، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری همایش به منظور ادامه این حرکت مهم ملی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری همایش، از اهداف برگزاری این همایش می باشد.  

  در زیر تعدادی از برنامه های مدون همایش اعلام می گردد:

  ► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و برگزاری پانل های تخصصی

  ► تبیین نقشه جامع راه در زمینه مدارس موفق در آینده

  ► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

  ► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

  ► حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این گردهمایی

  ► کارگاه های آموزشی تخصصی

  ► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنفرانس

  ► انتخاب برترین های کنفرانس شامل برترین مقاله ، برترین پنل تخصصی، برترین شرکت کننده، برترین حامی، برترین غرفه، برترین عکس و...

  ► برگزاری کنفرانس خبری و مطبوعاتی قبل از برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی جهت پوشش هرچه بهتر این رویداد مهم ملی