See English Version

پایگاه استنادی سیویلیکا به حامیان همایش پیوست


باستحضار کلیه پژوهشگران عزیز می رساند که بنابر اعلام حمایت پایگاه استنادی سیویلیکا، مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در سامانه استنادی سیویلیکا نمایه خواهند گردید.